Palaiminimas

Palaiminimo giesmė skamba lietuviškai!
2021 metų rudenį Lietuvoje startavęs Palaiminimo giesmės projektas šiandien pasiekė savo tikslą. Kviečiame susipažinti su lietuviška giesmės versija, kurią atlieka net 26 skirtingos krikščioniškos bendruomenės, gyvuojančios Lietuvoje ir už jos ribų!

The Blessing giesmė, kurią šiandien girdime ir lietuvių kalba, jau spėjo apkeliauti daugelį pasaulio šalių. Įvairių tautybių ir denominacijų krikščionys, susidurdami su šių laikų pandemine, karo ir kitokių iššūkių paženklinta realybe bei trokšdami į savo aplinką atnešti vilties žinią, dar 2019 metais pradėjo burti virtualius chorus ir tokiu būdu šia giesme laiminti savo tautos žmones. Šiuo metu jau yra daugiau nei 100 virtualių chorų, tarp kurių atsidūrė ir Lietuva.
Projekto tikslas – laiminančia malda apgaubti kiekvieną Lietuvos žmogų primenant, kad Dievas yra kartu toje tikrovėje, kurioje šiandien esame. Giesmės žodžiai aprėpia tiek mūsų didžiausio žmogiškojo vargo, tiek laimės epizodus, primena, kad „ir skausme, ir džiaugsme, Tavo Dievas už tave!“
Kovo mėnesį kaip solidarumo ir palaikymo ženklas pasirodė Palaiminimo giesmės versija, skirta šiuo metu ypač karo varginamiems Ukrainos žmonėms.

Istorija

Šią giesmę 2020 m. vasario 28 d. parašė Chris Brown, Cody Carnes, Kari Jobe ir Steven Furtick iš Elevation bažnyčios Šiaurės Karolinoje. Giesmė gimė spontaniškai, kai maldos metu pastoriui Stevenui iškilo kunigiškojo palaiminimo eilutės iš Skaičių knygos (Skaičių 6, 24–26).

„Palaiminimas“ tapo pranašišku himnu kovojantiems su Covid-19 virusu ligoninėse, karantino metu prarandantiems viltį, vienišiems ar dėl izoliacijos išgyvenantiems didelį nerimą bei tiems, kuriems reikia priminimo, kad Dievas yra ištikimas ir šiuo laiku mūsų neapleidžia.

„Daugelį kartų verkiau, žiūrėdama į visus tuos skirtingų pasaulio šalių žmones, skelbiančius palaiminimą šeimoms, bažnyčioms ir tautoms, – sako Kari Jobe. – Himnas suteikia ramybės, nors šiuo sunkiu laikotarpiu, kurį visi išgyvename, teko patirti daug nusivylimo, nežinios ir baimės.“

Pasaulyje

Pirmą kartą viešai giesmė buvo atlikta 2020 m. kovo 1 dieną. Šiuo metu giesmę įrašė daugiau nei 100 virtualių chorų. Šios giesmės žodžiais savo šalį laimino daugiau nei 70 valstybių jungtinių bendruomenių / bažnyčių.
Kviečiame pasiklausyti, kaip giesmę atlieka Didžiosios Britanijos 65 bendruomenių / bažnyčių / judėjimų jungtinis choras.

Tai daugiausia kartų Youtube kanale peržiūrėta giesmės versija:

Oficiali giesmės versija:

Žodžiai

Palaiminimo giesmė parašyta remiantis Šventojo Rašto žodžiais, jos šerdis yra Aarono (kunigiškas) palaiminimas.

Aarono palaiminimas yra asmeniškas, skirtas kiekvienam jį girdinčiam, nes kreipiamasi vienaskaita – „tave“, o ne „jus“. Išgirdęs šiuos žodžius žmogus supranta, kad palaiminimas skirtas jo gyvenimui. Giesmės žodžiai atspindi dangiškojo Tėvo širdies meilę mums, Jo vaikams.

„Kadangi ši giesmė sukurta pagal Šventojo Rašto žodžius, skelbiama žinia yra nepavaldi laikui. Norėjome ją išleisti kuo greičiau, suvokę, kokia ji svarbi žmonių širdims ir sieloms (lygiai taip, kaip buvo paliestos ir mūsų širdys)“, – sako Kari Jobe.
Žodžiai Šv. Rašto vietos
Telaimina, tesaugo, tepažvelgia Viešpats į tave.
Tesuteikia malonę ir ramybę tau.
Sk 6, 24–26
Amen, amen, amen,
Amen, amen, amen.
Tau malonę teparodo iki tūkstančio kartų,
Tavo šeimai ir vaikams, ir vaikams jų vaikų.
Iš 20, 6
Įst 7, 9
Ps 103, 17–18
Jo artumas tegul veda, teapglėbia, tepripildo,
Tegul saugo ir telydi, Jis tebūna su tavim.
Palaiminimą teikia visur esantis Dievas
(1 Kar 8, 27; Ps 139, 7–12; Pat 15, 3; Jer 23, 23–24; Kol 1, 17 ir Žyd 4, 13)
kartu su Šventąja Dvasia, gyvenančia kiekviename tikinčiajame
(Apd 6, 5; Rom 8, 9–11; 1 Kor 3, 16; Gal 4, 6; Ef 5, 18 ir 2 Tim 1, 14).
Jis yra visur, kad ir kur mes eitume (Joz 1, 9).
Auštant rytui ar sutemus, tau įeinant ir išeinant,
Ir skausme, ir džiaugsme, Tavo Dievas už tave!
Ps 56, 9; Ps 118, 6–7; Ps 121, 8; Ez 36, 9 ir Rom 8, 31
Solveigos Andrijauskienės, Elenos Kaminskienės ir Ritos Brazaitienės vertimas

 Prisidėk

  Kviečiame prisidėti finansiškai prie projekto įgyvendinimo.


         


Pavedimu į banko sąskaitą:
VšĮ Prabudimo orkestras
LT697300010157277233
Mokėjimo paskirtis:
Palaiminimo giesmės įrašymas


Mokėjimu per PayPal sistemą:Mokėjimu per DonorBox sistemą:

DonateProjekto rėmėjai

Kontaktai

Tel. +370 685 42246

Email: palaiminimas@gmail.com