Kvietimas

Šiuo metu, kai patiriame daug iššūkių, baimės, nežinomybės, pasimetimo, netekties ir nusivylimo, norime pakviesti visų denominacijų krikščionis kartu giedoti Šventojo Rašto žodžių (Skaičių 6, 24–26) įkvėptą laiminimo giesmę (daugiau informacijos apie jos istoriją rasite laiško priede) ir savo malda apgaubti Lietuvą bei pasaulį. Kviečiame jus prisijungti ir drauge giedoti šią giesmę lietuviškai!

Nepraleiskime progos ir susivieniję kartu skelbkime viltį, padrąsinimą, palaiminimą ir ramybę kiekvienam žmogui. Neškime žinią, kad Dievas myli ir laimina savo vaikus iki tūkstantosios kartos!

Giesmė buvo sukurta 2020 metais, o šiuo metu ją įvairiomis kalbomis jau įrašė daugiau nei 100 virtualių chorų iš viso pasaulio, tad dabar – mūsų eilė! Tepasiekia Viešpaties dosniai liejamas palaiminimas kiekvieną širdį, kiekvieną bendruomenę!

Jei norite dalyvauti šiame projekte ir maldoje, kviečiame užpildyti šią formą ir nurodyti būdą, kaip norėtumėte / galėtumėte prisidėti (giedojimu, malda, finansine parama ar kitais būdais). Vėliau su jumis susisieksime ir pateiksime detalią informaciją ir techninius niuansus.

„Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje!“ Psalmynas 133, 1

„Aš tikiu, kad Dievas veiks galingai, kai mes skelbsime palaiminimus ir kartu vieningai melsimės už savo tautą!“ – pastorė Robyn Green

Projekto „Palaiminimas“ iniciatoriai


Image

Istorija

Šią giesmę 2020 m. vasario 28 d. parašė Chris Brown, Cody Carnes, Kari Jobe ir Steven Furtick iš Elevation bažnyčios Šiaurės Karolinoje. Giesmė gimė spontaniškai, kai maldos metu pastoriui Stevenui iškilo kunigiškojo palaiminimo eilutės iš Skaičių knygos (Skaičių 6, 24–26).

„Palaiminimas“ tapo pranašišku himnu kovojantiems su Covid-19 virusu ligoninėse, karantino metu prarandantiems viltį, vienišiems ar dėl izoliacijos išgyvenantiems didelį nerimą bei tiems, kuriems reikia priminimo, kad Dievas yra ištikimas ir šiuo laiku mūsų neapleidžia.

„Daugelį kartų verkiau, žiūrėdama į visus tuos skirtingų pasaulio šalių žmones, skelbiančius palaiminimą šeimoms, bažnyčioms ir tautoms, – sako Kari Jobe. – Himnas suteikia ramybės, nors šiuo sunkiu laikotarpiu, kurį visi išgyvename, teko patirti daug nusivylimo, nežinios ir baimės.“


Pasaulyje

Pirmą kartą viešai giesmė buvo atlikta 2020 m. kovo 1 dieną. Šiuo metu giesmę įrašė daugiau nei 100 virtualių chorų. Šios giesmės žodžiais savo šalį laimino daugiau nei 70 valstybių jungtinių bendruomenių / bažnyčių. Kviečiame pasiklausyti, kaip giesmę atlieka Didžiosios Britanijos 65 bendruomenių / bažnyčių / judėjimų jungtinis choras.

Tai daugiausia kartų Youtube kanale peržiūrėta giesmės versija:

Oficiali giesmės versija:

Image

Žodžiai

Palaiminimo giesmė parašyta remiantis Šventojo Rašto žodžiais, jos šerdis yra Aarono (kunigiškas) palaiminimas.

Aarono palaiminimas yra asmeniškas, skirtas kiekvienam jį girdinčiam, nes kreipiamasi vienaskaita – „tave“, o ne „jus“. Išgirdęs šiuos žodžius žmogus supranta, kad palaiminimas skirtas jo gyvenimui. Giesmės žodžiai atspindi dangiškojo Tėvo širdies meilę mums, Jo vaikams.

„Kadangi ši giesmė sukurta pagal Šventojo Rašto žodžius, skelbiama žinia yra nepavaldi laikui. Norėjome ją išleisti kuo greičiau, suvokę, kokia ji svarbi žmonių širdims ir sieloms (lygiai taip, kaip buvo paliestos ir mūsų širdys)“, – sako Kari Jobe.
Žodžiai Šv. Rašto vietos
Telaimina, tesaugo, tepažvelgia Viešpats į tave.
Tesuteikia malonę ir ramybę tau.
Sk 6, 24–26
Amen, amen, amen,
Amen, amen, amen.
Tau malonę teparodo iki tūkstančio kartų,
Tavo šeimai ir vaikams, ir vaikams jų vaikų.
Iš 20, 6
Įst 7, 9
Ps 103, 17–18
Jo artumas tegul veda, teapglėbia, tepripildo,
Tegul saugo ir telydi, Jis tebūna su tavim.
Palaiminimą teikia visur esantis Dievas
(1 Kar 8, 27; Ps 139, 7–12; Pat 15, 3; Jer 23, 23–24; Kol 1, 17 ir Žyd 4, 13)
kartu su Šventąja Dvasia, gyvenančia kiekviename tikinčiajame
(Apd 6, 5; Rom 8, 9–11; 1 Kor 3, 16; Gal 4, 6; Ef 5, 18 ir 2 Tim 1, 14).
Jis yra visur, kad ir kur mes eitume (Joz 1, 9).
Auštant rytui ar sutemus, tau įeinant ir išeinant,
Ir skausme, ir džiaugsme, Tavo Dievas už tave!
Ps 56, 9; Ps 118, 6–7; Ps 121, 8; Ez 36, 9 ir Rom 8, 31
Solveigos Andrijauskienės, Elenos Kaminskienės ir Ritos Brazaitienės vertimas
Image

 Prisidėk

  Kviečiame prisidėti finansiškai prie projekto įgyvendinimo.


 Pavedimu į banko sąskaitą:
 VšĮ Prabudimo orkestras
 LT697300010157277233

 Mokėjimu per PayPal sistemą:
 


Image

Galerija

Įgyvendinimo akimirkos

Projekto rėmėjai

Kontaktai

Tel. +370 685 42246

Email: palaiminimas@gmail.com